Reštaurácia Mari Kiri

Web reštaurácie Mari Kiri Pre klienta sme navrhli grafiku webu reštaurácie. Výborné umiestnenie reštaurácie dáva predpoklady k úspešnej prevádzke, tak sa klient rozhodol maximálne využiť možnosti webu. Takto môžu mať klienti prehľad o aktuálnych zmenách v menu reštaurácie, môžu si ľahko zistiť aké je obedové menu. Reštaurácia ponúka rezerváciu priestorov pre uzavretú spoločnosť. Toto sme…

ELIMER

Vytvorenie loga. Klient narástol a potreboval pripraviť identitu, ktorá by mu umožnila komunikáciu s väčšími zákazníkmi. Navrhli sme mu logo, ľahko zapamätateľný dizajn nosičov a prezentáciu spoločnosti, ktorá pomáha otvárať dvere zadávateľov stavieb. Názorné a účelná prezentácia spoločnosti. Spoločnosť sa zaoberá komplexným riešením elektroinštalácií veľkých stavieb. Jej tímy najazdia za zákazkami tisíce kilometrov na mnohých automobiloch…

Špeciálne industriálne prezentácie

Divízia MTTX projektuje a vyrába komponenty a celky do všetkých oblastí, kde je potrebné zaručiť maximálnu odolnosť, presnosť a výkon. Jednoduché zhrnutie špecializovanej výroby pre neštandardné segmenty trhu ako je napríklad zbrojárska výroba, výroba pre špeciálne zložky s vysokými nárokmi na individuálnosť, kompatibilitu a hlavne odolnosť. Takáto výroba vyžaduje špecifickú formu prezentácie. Klient Q-Products potreboval…

Imidž firmy na kľúč

Vytvorenie loga. Klient potreboval pripraviť modernú identitu s trendovým symbolom / ikonou navádzajúcim k predmetu služby firmy a produktu. Logo bolo nutné navrhovať so zreteľom na jeho zapamätateľnosť, moderný dizajn i typografiu. Navyše sme od začiatku uvažovali i nad reálnymi potrebami pri konkrétnom technickom prevedení na dopredu určené aplikácie. Názorné vysvetlenie služby. Bolo kľúčové jasne…