Logo

Logo

Dizaj loga firmy

A5 letáčik

A5 letáčik

Informačný materiál o službách

Úvodná stránka

Screenshot webu

Úvodná stránka

Objednávkový formulár služieb a tovaru

Screenshot webu

Objednávkový formulár služieb a tovaru

Označenie vstupu

Označenie vstupu

Neprehliadnuteľný vstup do skladu

Polep auta

Polep auta

Jednoduchý polep auta

Vytvorenie loga.

Klient potreboval pripraviť modernú identitu s trendovým symbolom / ikonou navádzajúcim k predmetu služby firmy a produktu. Logo bolo nutné navrhovať so zreteľom na jeho zapamätateľnosť, moderný dizajn i typografiu. Navyše sme od začiatku uvažovali i nad reálnymi potrebami pri konkrétnom technickom prevedení na dopredu určené aplikácie.

Názorné vysvetlenie služby.

Bolo kľúčové jasne predstaviť službu prenájmu sťahovacích boxov. Vytvorili sme jednoznačný slogan i s ikonovou schémou celého procesu. Jednoduchý postup objednania a využitia služby je názorne predstavený na webe produktu i s názorne predstavenými výhodami oproti bežne používaným alternatívam i s nafotením príkladov pre a proti. Pre zákazníka prívetivý a pritom komplexný formulár na objednanie služby priamočiaro vedie používateľa k objednaniu. Služba bola podporená distribúciou informačných letákov s vysvetlením i výhodami produktu.

Označenie prevádzky, auta aj navádzací systém.

Cieľom bolo maximálne využiť dostupné plochy na prezentáciu pri minimalizovaní zaobstáravacích nákladov. Využili sme plochu firemného dodávkového auta ako pojazdný billboard extrémne jednoduchou aplikáciou polepu, plochu oplotenia v okolí prevádzky firmy na zavesenie bannerovej reklamy s navádzacím systémom aj jasne označili vstup do prevádzky, kde sa nám dokonca podarilo zamaskovať stavebné nedostatky.