ELIMER

Vytvorenie loga. Klient narástol a potreboval pripraviť identitu, ktorá by mu umožnila komunikáciu s väčšími zákazníkmi. Navrhli sme mu logo, ľahko zapamätateľný dizajn nosičov a prezentáciu spoločnosti, ktorá pomáha otvárať dvere zadávateľov stavieb. Názorné a účelná prezentácia spoločnosti. Spoločnosť sa zaoberá komplexným riešením elektroinštalácií veľkých stavieb. Jej tímy najazdia za zákazkami tisíce kilometrov na mnohých automobiloch…

On-line Jukebox

Muzika do pubov Zariadenie umožňuje prehrávať hudbu podľa želania zákazníkov, pričom repertoár si určuje majiteľ prevádzky. Vďaka playlistu už nemusí byť v pube chvíľa bez hudby a obsluhovať sa dá i z telefónu klienta webovým rozhraním, alebo priamo aplikáciou. Dizajn aplikácie Pre klienta sme navrhli ergonomický dizajn aplikácie. Množstvo možností prihlásenia sa používateľa v tom…

Equistyle

Equistyle corporate identity Pre klienta sme pracujeme už niekoľko rokov. Dolaďovali sme logo spoločnosti, ktoré malo jednoznačne vyjadrovať predmet činnosti a očakávania klientov. Jednoznačnosť sa následne nesie cez všetky nosiče vizitky, etikety, e-shop, dopravné prostriedky, reklamné bannery inzerciu a billboardy. Pedantný prístup robí spoločnosť lídrom v tejto oblasti produktov v regióne.  

Imidž firmy na kľúč

Vytvorenie loga. Klient potreboval pripraviť modernú identitu s trendovým symbolom / ikonou navádzajúcim k predmetu služby firmy a produktu. Logo bolo nutné navrhovať so zreteľom na jeho zapamätateľnosť, moderný dizajn i typografiu. Navyše sme od začiatku uvažovali i nad reálnymi potrebami pri konkrétnom technickom prevedení na dopredu určené aplikácie. Názorné vysvetlenie služby. Bolo kľúčové jasne…