Konštrukcia prehrávača

Konštrukcia prehrávača

On-line jukebox a jeho základné mechanické diely

Logo

Logo

Logo smartie juke

Manuál

Manuál

Pre ozaj jednoduchú inštaláciu bol pripravený manuál

Podpora prevádzkam

Podpora prevádzkam

Prevádzky majú možnosť nakúpiť propagačné POSM materiály

Aplikácia

Aplikácia

Komplexná aplikácia bola navrhovaná v jednotnej šablóne

Poster

Poster

Plagát bol iba jeden z mála podporných materiálov.

Muzika do pubov

Zariadenie umožňuje prehrávať hudbu podľa želania zákazníkov, pričom repertoár si určuje majiteľ prevádzky. Vďaka playlistu už nemusí byť v pube chvíľa bez hudby a obsluhovať sa dá i z telefónu klienta webovým rozhraním, alebo priamo aplikáciou.

Dizajn aplikácie

Pre klienta sme navrhli ergonomický dizajn aplikácie. Množstvo možností prihlásenia sa používateľa v tom ktorom bare, možnosti interakcie, zoraďovania playlistov, nákup kreditov dalo veľa práce. A aby to nebolo jednoduché, boli sme prísne obmedzovaní technológiou pre ktorú sa rozhodli programátori.