StojancekB01-maketa

Sarorele-magazin

Nami vytvorený vizuál Saforelle na brožúre

Saforelle-DL-Brochure

Informačná brožúra Saforelle

Vzorky Saforelle

Saforelle-Sampling

Vzorky Saforelle-Sampling určené na umiestnenie na skrinky vo fitkách.

Saforelle-hra

Saforelle-hra

Hra Saforelle na internete

Vytvorenie hlavného motívu pre produkt Saforelle.

Pre klienta sme navrhli elegantný motív ktorý evokoval jemnosť a ženskosť. Bola realizovaná marketingová komunikácia s prepojením na virálny marketing, podporená samplingom vzoriek produktu, POS materiálmi a printovými médiami.