Pohľad do kufríka

Pohľad do kufríka

Jednotlivé experimenty boli ľahko dostupné a bezpečne uložené

Test ohňom

Test ohňom

Nahrievanie vody a ukážka paropriepustnosti v bezpečnostnom boxe

Demonštrácia pevnosti

Demonštrácia pevnosti

Ani biliardová guľa nezanechá na bloku minerálnej vlny stopu

Akustický test

Akustický test

Hrací strojček na drevenej skrinke je neuveriteľne hlučný, po zatvorení stíchne.

Raz ukázať je viac ako tisíckrát povedať

 

Táto veta presne vystihuje dôležitý argument, pre čo sa v Rockwoole rozhodli vlastnosti minerálnej vlny ukazovať záujemcom a nie iba rozdávať letáčiky. V hliníkovom kufríku sme dokázali upratať množstvo testov dokazujúcich kľúčové výhody ich produktu.

  • Minerálna vlna je nehorľavá: Plynovým horákom nahrievaná minerálny vlna vôbec na plameň nereaguje, dokonca ju je možné z druhej strany potlačiť holou rukou.
  • Minerálna vlna je paropriepustná, cez blok nad kadičkou sa sa para voľne šíri.
  • Rockwool vlna je pevná, ťažká biliardová guľa si s ňou neporadí.
  • Výborne tlmí zvuk, hrací strojček zatvorený medzi vrstvami vlny je nepočuteľný.

Celý obsah kufríka bol dômyselne zbalený vo viacerých vrstvách a po zložení nerezovej základne so stenami z bezpečnostného kaleného skla mohol prezentátor bez obáv všetky tieto kľúčové vlastnosti ukázať publiku a predajcom.

Veľký úspech minilaboratória

Kufrík mal tak veľký úspech, že sme ho z pôvodnej experimentálnej série vyrobili v priebehu troch rokov vyše dvoch stovák a stal sa súčasťou výbavy inštruktorov a predajcov Rockwool v celej Európe od Slovenska až po Anglicko.