Mobilný stánok Gillette

Mobilný stánok Gillette

Pohľad do vnútra stánku,

Mobilný stánok Gillette

Mobilný stánok Gillette

Predný pohľad na stánok

Mobilný stánok Gillette

Mobilný stánok Gillette

Skladací stánok Gillette, aj s funkčnou mini kúpeľňou.

Roadshow Gillette so skúšaním produktu

Pre klienta sme skonštruovali tri skladacie stánky inštalované v nákupných centrách v Poľsku, Maďarsku aj Česku. Ľahká ale pevná duralová kostra sa dala jednoducho zložiť do prepravných rámov. Celá nosná kostra bola upevnená vo zvýšenej podlahe s hliníkovým „diamantovým“ plechom pre industriálny look a pre riziko pošmyknutia. Bohato brandované steny stánku zo zvinovateľného skladného materiálu sa jednoducho prichytávali na nosnú kostru a zloženie celého stánku sa tak dalo zvládnuť za jednu hodinu, čo bola dôležitá podmienka klienta.

Pred stánkom umiestnený solitérny pult bol použitý na uskladnenie promo materiálov i vzoriek. Slúžil ako miesto pre kontakt s okoloidúcimi.

Funkčná mobilná kúpeľňa

Kľúčovou bolo skonštruovať mobilnú kúpeľňu / kút so zdrojom teplej i studenej vody, nakoľko personál stánku dával dobrovoľníkom skúšať holenie s ich produktom. Pôvodne sme navrhli systém na 12V s malým vodným čerpadlom i rezervoárom na teplú vodu, bohužiaľ klient skresával rozpočet a prišiel s vlastným riešením, ktoré sa ukázalo presne ako sme tvrdili poriadne nespoľahlivé. Štandardný výdajný stojan s akým sa bežne stretnete dodával vodu do vodovodnej batérie samospádom a prôd vody bol teda nedostatočný.