Inzercia Béres drops

Inzercia Béres drops

Nami vytvorený vizuál Bérešových kvapiek

Citylight poster

Citylight poster

Účinný prostriedok inzerovania produktov v mestskom prostredí

POSM v lekárni

POSM v lekárni

Podlahová nálepka a visiaci prvok

Publikácia Béres drops

beres-drops-prospekt

Nami vytvorený hlavný motív a publikácia

Hlavný vizuál

Cieľom klienta bolo pripraviť vizuál pre kampaň podpory predaja i PR komunikáciu. Myslím, že vysvetľovať prvoplánový a účinný vizuál nebude treba.

Kampaň v predajniach aj na verejnosti

Pre účely celej kampane boli pripravené štandardné materiály ako je inzercia, podklady pre PR články v médiách i podklady pre elektronickú formu prezentácie napríklad na sociálnych sieťach. Špeciálnu pozornosť venoval klient POSM materiálom priamo v sieťach lekární.